Your browser does not support JavaScript!
College of Humanities and Social Sciences
Faculty

  The College of Humanities and Social Sciences consists of the following three departments: Department of Foreign Languages & Literature, Department of Early Childhood Education and Department of Social Work, with a total of 37 full-time and 31 part-time faculty. Of the full-time faculty, we have 36 Ph.Ds (97%), including 7 full professors, 11 associate professors, 18 assistant professors, and 1 lecturer. Of the part-timer faculty, 16 holds Ph.D degrees (52%)

Department of Foreign Languages and Literature

Full-time

teachers

Professor

Cheng-Chen Chen(簡政珍)(Chair Professor) Ying-Huei Chen(陳英輝)(Dean and Chair) Chien-Min Chen(陳建民)Wen-Chi Wu(吳文琪)    

Associate Professor

Chi-Ling Ku(古綺玲) Chun-San Wang(王俊三)Shu-Ping Lee(李舒萍)Shu-Chuan Chen(陳淑娟)Hsiu-Ying Liu(劉秀瑩)

Assistant Professor

Joel McCay(麥喬伊) Ting-Yao Cheng(鄭鼎耀)Chih-Hui Fang(房智慧)

Lecturer

Li-Jiuan Wang(王莉娟)

Part-time

teachers

Assistant Professor

Timothy Williams(丁威廉) YU-JUN LAI(賴郁君)An Hu(胡安)

Lecturer

Itounaoya(伊藤直哉) Mr.Matthias Wetzel(魏馬哲)

Department of Early Childhood Education

Full-time

teachers

Professor

Mei-Kuei Lu(盧美貴)(Chair Professor) Jing-Ming Ju(朱經明)

Associate Professor

Shen-Fei Chen(陳昇飛)(Chair)  Fang-Hua Hsiao(蕭芳華)

Assistant Professor

Ni-Yen Lin(林妮燕) Fei-Ru Liu(劉斐如) Mei-Hsiu Chuo(卓美秀) Shiao-Yuh Chou(周小玉)Julia Ho(何祖華)

Part-time

teachers

Associate Professor

Shiow-Tsai Chen(陳秀才)

Assistant Professor

Min-Min Lee(李明明)Sally M. Shen(沈妙玲)

Lecturer

Yu-Ying Xie(謝玉英)Yen-Zhung Lin (林燕宗)  Arbo, Jiao-Deng You (游喬登)

Department of Social Work

Full-time

teachers

Professor

Xiao-Ping Chen(陳孝平)

Associate Professor

Mei-Lin Lee(李美玲) Song-Lin Huang(黃松林) He-chiun Liou(劉鶴群)(Chair) Shih-Ping Liu(劉詩平)

Assistant Professor

Chien-Hui Hung(洪千惠) Mei-Chi Chen(陳美智)Ju-Ning Tzeng(曾竹寧)Shu-Chuan Liao(廖淑娟) Yu-Fen Nan(南玉芬) Nien-Tsu Hou(侯念祖) Yu-Ling Hsieh(謝玉玲) Chih-Bang Msiao(蕭至邦) Che-Ying Lin(林哲瑩)Chong-Yang Ye(葉崇揚)

Part-time

teachers

Associate Professor

 Yen Chin(秦燕)Hui-Juan Hung(洪慧涓)Yu-Chiung Lou(羅幼瓊)

Assistant Professor

Ji-Syuan Long(龍紀萱) Cong-Ci Siao(蕭琮琦)Wan-Yi Lin(林萬壹)、 Ying-Yu Chen(陳嫈瑜)、 Sheng-Feng Shi(施勝烽)Zhhen-Zhen Xiao(蕭真真)

Lecturer

Dong-Yin Wan(萬東茵)Sing-Sia Lin(林杏霞)Wei-Tang Jiang(江委螗)   Fu-Jing Yang(楊馥璟)   Bing-Hui Huang(黃秉輝) 

Yan-Dao Chen(陳延道)Qiu-Yan Yang(楊秋燕) Shu-Rong Lin(林淑容) Jiao-Ren Cai(蔡教仁) Bo-Ruei Huang(黃柏睿) He-Zhen Cai(蔡和蓁)

http://ece.asia.edu.tw/files/11-1027-5364-1.php?Lang=en